ADRESA

Nučická 1914/42
Praha 10 Strašnice, 100 00

TELEFON

274 813 295

main-front-page-image

Vážení rodiče, 

dnes je výdej oblečení z provozních důvodu zrušen, náhradní termín je v pondělí 8.6. 2020 od 17:00 do 19:00 hodin.

Děkujeme za pochopení

4.6. 2020

 

 


 

Vážení rodiče,

k zítřejšímu otevření MŠ mám pro Vás ještě pár informací:

 1. prosím všechny rodiče, aby si přinesli s sebou při nástupu do MŠ vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Někteří z Vás poslali předem do mailu, zaslané prohlášení mailem předem je neplatné.

 

 1. vzhledem k opakovaným dotazům k zítřejšímu otevření MŠ Vám posílám v příloze Dodatek školního řádu, který byl dán již 19.5.2020 na naše webové stránky. Je v něm popsáno vše, co potřebujete vědět k chodu MŠ od 25.5.2020 do konce školního roku.

Vzhledem k vyjádření MZ ČR z pátku 22.5.2020 nastane jen změna, a to že dětem nebudou stříkány ruce dezinfekcí, ale budou ihned po přezutí odvedeny do umývárny, aby si pečlivě umyly ruce. Nechceme děti vystavovat riziku alergie na dezinfekční prostředky.

 

 1. Rodiče předškoláků tímto žádám o dodání pracovních listů, o které jsem žádala po uzavření MŠ (dopis z 27.3.2020). Prosím rodiče, jejichž děti nastupují v pondělí do MŠ, aby je přinesli podepsané a odevzdali u vchodu do MŠ osobě, která bude přijímat děti.

 

 1. Ti z Vás, kteří mají za děti zaplacené v MŠ školné a stravné na měsíc březen a duben, prosím, již žádné peníze neposílejte. Ostatní zašlete platby za měsíc červen.

Za děti, které již do MŠ v letošním roce nepřijdou, dostanete vyúčtování do konce června. Za děti, které budou ještě nyní do konce roku do MŠ chodit, dostanete vyúčtování začátkem července.

Kroužky budou vyúčtovány všechny najednou, hned jak nám pošlou dodavatelé peníze.

 

 1. Pokud jste si nestihli vyzvednout věci svých dětí, budete mít ještě možnost tak učinit:
 • V MŠ Nučické: 3.6.2020            17:00-19:00

                            04.6.2020            17:00-19:00

 

 • V MŠ Nedvězské: 27.5.2020            12:00-17:00

                                28.5.2020            08:00-12:00

 

 1. Rodiče předškoláků, kteří chtějí vrátit peníze za čipy mohou přijít čipy odevzdat do MŠ Nedvězské paní Daně Lacinové – vedoucí školní kuchyně (vchod u vjezdu pro zásobování) v termínech: 2.6.2020 – 05.6.2020    8:00 – 13:00

                                                                                            15.6.2020 – 18.6.2020    8:00 – 13:00

 

Vážení rodiče snažím se vám odpovídat na maily, co nejdříve to jde. Bohužel někdy mi Váš mail nedorazí, někdy mi trvá déle, než se k němu dostanu. Nyní probíhaly tři přijímací řízení najednou (na obnovení chodu MŠ, na prázdninový provoz a na další školní rok). Proto nemyslete, že s Vámi nechci komunikovat, snažím se Vám všem co nejdříve odpovídat. Pokud nedostanete odpověď do tří dnů, zřejmě jsem Váš mail neobdržela, pošlete ho, prosím, ještě jednou, nebo zavolejte.

Děkuji Vám všem za pochopení, těšíme se na Vaše děti a doufám, že průběh docházky Vašich dětí do MŠ do konce školního roku proběhne bez problémů.

 

S pozdravem Bc. Vladimíra Horová

 


 

Vážení rodiče, 

v MŠ Nučické ani v MŠ Nedvězské se v letošním školním roce neuskuteční žádná škola v přírodě, ani výlet

 V Praze dne 21.5.2020 

Bc. Vladimíra Horová 

              ředitelka školy 

 

Mimořádné_opatření_-_omezení_provozu_škol_a_školských_zařízení_s_účinností_od_25._5._2020_do_odvolání

 

 

 


 

OTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL PRAHA 10

Vážení rodiče,

K  otevření Mateřské školy Nedvězská a jejího odloučeného pracoviště dojde v omezeném provozu, a to pouze v odloučeném pracovišti Mateřské škole Nučická 25.5.2020.

Vzhledem k rozhodnutí RMČ Prahy 10 a aktuálním podmínkám (snížený počet zaměstnanců, hygienická a proti epidemiologická opatření v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR) budeme školu otevírat pro děti rodičů, kteří nezbytně potřebují nastoupit do práce. Kapacita tříd bude z výše uvedených důvodů snížena, proto nebudeme přijímat děti, jejichž rodiny mohou zajistit péči mimo kolektivní zařízení, v domácích podmínkách (např. děti rodičů na mateřské, rodičovské dovolené). Ty rodiny, které dítě do MŠ nedají nebudou po zbytek školního roku hradit úplatu za předškolní vzdělávání, děti neztrácejí nárok na umístění pro následující školní rok. Stejně tak bude všem navrácena částka na úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné za období, kdy byl oficiálně přerušen provoz školy.

Škola musí splnit požadavky na ochranu zdraví docházejících dětí a personálu, proto dostanete zároveň dodatek školního řádu v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020, ve kterém je specifikována organizace provozu a hygienická a bezpečnostní opatření. Současně bude podmínkou pro nástup vyplnění čestného prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Budete mít k dispozici přehled rizikových skupin.

Děkuji za zaslání informací o docházce Vašich dětí a v této chvíli Vás žádáme o důkladné zvážení a přehodnocení vhodnosti umístit dítě do MŠ. Důvodem mé žádosti o přehodnocení je nedostatečná kapacita MŠ. 

Chápu, že se děti těší mezi kamarády, ale jejich setkání můžete uskutečnit i mimo MŠ. Nemyslete jen na sebe, myslete na ty, kteří pracují pro nás všechny (členy záchranného systému, lékaře, hasiče, policisty), na ty, kteří se nacházejí na hranici hmotné nouze a pro něž je možnost jít do práce životně důležitá.  Dejte těmto lidem šanci dát dítě do MŠ a možnost jít do práce.

Prosím ty, kteří své rozhodnutí přehodnotí, napište mi do zítra 18:00 na mail: vladimira.horova@msnedvezska.cz

Pokud se počet přihlášených dětí nesníží budeme nuceni v pátek provést výběr přijatých dětí formou losování a potom se může stát, že lékař ze záchranky nebude mít možnost jít do práce, protože do školy bude přijato dítě někoho z Vás, kdo by měl možnost zůstat doma např. na OČR, které je nyní 80 % a ještě Vám bude odpuštěno školné.

Věříme, že chápete současnou mimořádnou situaci a předem děkujeme za zodpovědná rozhodnutí a spolupráci, bez níž se neobejdeme.

Naší snahou je zajistit bezpečnost a v rámci možností ochránit zdraví dětí a zaměstnanců školy.

Pro rodiče dětí, které odcházejí po prázdninách do základní školy – i v případě, že děti do konce června 2020 do mateřské školy nenastoupí, chystáme rozloučení v nějaké formě, jakou nám umožní státem nastavená opatření. Prosím sledujte webové stánky, budeme vás informovat. Bylo by nám líto, kdybychom se nemohli rozloučit.

S pozdravem Vladimíra Horová – ředitelka školy

 

9. RMČ_ obnovení provozu MŠ

Dodatek školního řádu

příloha_čestné_prohlášení

usnesení RMČ k otevření MŠ

 

 


 

INFORMACE K OPĚTOVNÉMU OTEVŘENÍ , VRÁCENÍ PENĚZA K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

 1. Otevření školy

Vážení rodiče, mateřská škola Nedvězská a odloučené pracoviště Nučická se chystá otevřít 25. 5. 2020 v omezeném provozu. Otevřena bude budova mateřské školy MŠ Nučická, která je lépe uzpůsobena pro dodržení přísných hygienických pravidel pro provoz MŠ, vydaných Ministerstvem školství. Podmínky k opětovnému otevření škol v souladu se zajištěním naplnění všech opatření ministerstev v současné době zvažuje RMČ P10. 

 1. Platby školného do konce školního roku 2019/2020

V okamžiku znovuotevření školy Vám, zákonným zástupcům dětí, vznikne povinnost opět hradit školné. Řada z Vás však již oznámila, že dítě do školky do konce školního roku nenastoupí. S ohledem na situaci, která je v současné době, jsem se rozhodla pro odpuštění školného těm, kteří již nenastoupí. Prosíme rodiče, aby z důvodu nešíření koronavirové nákazy pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v MŠ.

Vysvětlení:

 • Zákonný zástupce dítěte, které do MŠ do konce školního roku již nenastoupí, nebude platit školné do konce června 2020. Školné, které od 17.3.2020, kdy byla škola uzavřena mu bude vráceno.
 • Zákonný zástupce dítěte, které nastoupí do konce školního roku začne opět platit školné dnem otevření školy. Školné, které od 17.3.2020, kdy byla škola uzavřena do znovuotevření mu bude vráceno.

K tomuto bodu Vás žádám o spolupráci.

Na e-mail vladimira.horova@msnedvezska.cz (takže odpovězte na tento e-mail) nám zašlete informaci – zapište do připravené tabulky, zda Vaše dítě do konce školního roku nastoupí ev. nenastoupí.

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE                                      NÁSTUP DO MŠ TŘÍDA
  ANO (datum nástupu) NE    
         


Odpovězte, prosím,
do 18. 5. 2020, pomůžete nám tímto řešit současnou situaci.

Další podrobné informace k opatřením provozu MŠ budou na webu příští týden.

 1. Vyúčtování kroužků

V současné době jednáme s dodavateli (plavání, bruslení…), vyúčtování s nimi proběhne v červnu. Ihned po doručení vyúčtování Vám vypočítáme částky k vrácení a pošleme Vám je na účty, ze kterých jste je poslali.

 1. Informace k prázdninovému provozu

Ti z Vás, kteří mají zájem umístit dítě k náhradnímu prázdninovému provozu pošlete prosím, do 15. 5. 2020 na adresu vladimira.horova@msnedvezska.cz vyplněnou tabulku.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE
MŠ A TŘÍDA DÍTĚTE
MŠ – LETNÍ PROVOZ DATUM OTEVŘENÍ PŘIHLÁSIT DÍTĚ ANO/NE
MŠ Zvonková 13.7. – 24.7.
MŠ Troilova 13.7. – 24.7.
MŠ U Roháčových kasáren 13.7. – 24.7.
MŠ Nučická 27.7. – 7.8.
MŠ Tolstého 27.7. – 7.8.
MŠ Vladivostocká 27.7. – 7.8.
MŠ Benešovská (MŠ Na Sychrově) 10.8. – 21.8.
MŠ Kodaňská 10.8. – 21.8.
MŠ Omská 10.8. – 21.8.

Podrobné informace a přihlášku k prázdninovému provozu si můžete stáhnout níže, EL Vámi uvedené MŠ zašleme.

Další podrobné informace kprázdninovému provozu budou na webu příští týden.

Za celou školku Vaše děti i Vás moc zdravím. Přejeme Vám všem slunečné dny a pevné zdraví.

Vladimíra Horová

 ředitelka školy

Prázdninový provoz zpráva z MČ

 

Přihláška – prázdninový provoz MŠ Nučická


Vážení rodiče,  

informace k otevření našich MŠ se dozvíme 13.5. ihned Vám je zde zveřejníme. 

Bc. Vladimíra Horová – ředitelka 

 

 
Vážení rodiče,
zveřejňujeme  informaci z MČ Prahy 10 – jedná se o aktuální opatření k 21.4.2020.
 
 
Mateřské školy v době koronavirové epidemie a nouzového stavu a náhradní prázdninový provoz
MŠ během července a srpna 2020 – aktuální opatření ke dni 21. 4. 2020
 
Dne 17. 3. 2020 byly na základě doporučení MŠMT uzavřeny všechny mateřské školy zřízené MČ Praha
10.
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR o znovuotevření mateřských škol zatím MČ Praha 10
neuvažuje.
Případné otevření omezeného provozu MŠ, míra a režim, v jakém budou MŠ fungovat, bude
připravováno a řešeno až na základě manuálu, který přislíbilo do konce dubna 2020 vydat Ministerstvo
zdravotnictví ČR, potažmo MŠMT. V tomto manuálu budou upřesněny hygienické a další podmínky v
souvislosti s postupným otevíráním škol a doporučeny hygienické postupy, aby se nákaza COVID-19
nerozšířila mezi děti a zaměstnance MŠ (př. počet dětí v kolektivu, povinnost nosit roušky, režim
školního stravování a společného spaní, …).
Uzavřením mateřských škol se předchází vystavování jejich personálu i dětí včetně jejich rodin riziku
nákazy virovým onemocněním. Riziko rozšíření nákazy stále zvyšuje i vysoký věkový průměr
zaměstnanců škol. Více než polovina zaměstnanců mateřských škol je starší 50 let. Mnoho
zaměstnanců také dojíždí do zaměstnání hromadnými prostředky a řada zaměstnanců škol zůstává
doma s dětmi, kterým byla uzavřena základní škola. Podstatná část zaměstnanců se nachází v pracovní
neschopnosti, a to i z důvodu těhotenství či oslabené imunity. Toto všechno omezuje provoz a
organizaci mateřských škol.
Problém dětí mezi 3. a 6. rokem nosit hygienickým způsobem roušku po celý den je evidentní, dodržet
hygienu dýchacích cest i rukou je malá, také zacházení s použitými rouškami není prozatím vůbec
vyřešeno. Děti si samy roušku nenasadí, problém se sundáváním, nandáváním a odložením roušky na
nějaké místo vznikne i při dodržování pitného režimu a stravování.
V žádném případě však nehodláme blokovat potřeby rodičů nastoupit do zaměstnání. Sledujeme vývoj
na území hl. města Prahy a v návaznosti na aktuální zdravotní situaci budeme reagovat. Ostatní
městské části Prahy prozatím také mateřské školy neotvírají, všichni vyčkáváme na opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Tato situace je pro všechny nová a nemůžeme ji podcenit.
 
 
Prázdninový provoz MŠ zůstal v plánu i přes nouzový stav. Informace podané zákonným zástupcům
jsou platné, změna se týká formy zápisu a termínů podávání žádostí. Forma bude taková, aby se co
nejvíce omezil přímý kontakt mezi pracovníky MŠ a zákonnými zástupci dětí. Preferovaná bude
elektronická forma zápisu nebo zaslání poštou, ve výjimečných případech osobní předání.
I v případě nastavení režimu prázdninového provozu platí, že musíme vyčkat na informace
z Ministerstva zdravotnictví ČR. Jistě ale víme, že k přijímání dětí k prázdninovému provozu budou
nastavena přísnější kritéria, MŠ budou v provozu pro nejnutnější případy.
Vedoucí odborů školství městských částí hl. města Prahy chtějí postupovat konzistentně, což se zatím
děje.
O případném dalším vývoji Vás budeme včas informovat.
Odbor školství MČ Praha 10
 
 
Vedení MŠ
 

 

 

Naše milé dětičky a samozřejmě i rodiče, 

Vám všem, kteří jste vyrobili, nebo koupili něco pro složky IZS na Velikonoce moc děkujeme. Vaše výrobky jsme předali záchranné službě, policii ČR V Zátočce a Hasičskému sboru v Průběžné ulici. Všichni byli dojatí a moc Vám děkují, záchranáři nám na oplátku poslali fotografie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Milé děti,

až se vrátíte do školky, čeká na Vás na zahradě nová mašinka s vagónkem.

Moc Vás zdravím, dávejte na sebe pozor, všichni se na Vás moc těšíme.

Vladimíra Horová, ředitelka školy

 

 

Informace a dokumenty ke stažení k zápisu do MŠ pro rok 2020/2021

příloha - Opatření MŠ

Detsky_ockovaci_kalendar

Cestne_prohlaseni_k_ockovani

Čestné prohlášení o údajích
 

 

Sběr výrobků pro IZS

 

Vážení rodiče, sběr Vašich výrobků pro IZS k Velikonocům proběhne ,ve čtvrtek 9. 4. 2020 od 9:00 do 13:00 v MŠ NučickáPrvní vchodové dveře budou odemčeny za nimi budou připravené krabice na Vaše výrobky. Paní školnice je bude průběžně odebírat. Výrobky budou rozeslány do hasičské stanice v Průběžné ulici, policii v Zatočce, v Malešicích a v Zahradním městě, záchranářům a nepečené výrobky do domovů důchodců. Za projevenou solidaritu Vám velice děkujeme,vážíme si Vaší spolupráce. 

 
S pozdravem ředitelka MŠ Vladimíra Horová

Více zde: https://www.msnedvezska.cz/aktuality/

 

 

 

 

 

 

Velikonoce za rouškou s MŠ

 


Vážení rodiče,

 

předem Vás a Vaše děti moc zdravím. Doufám, že se Vám všem daří dobře, že jste neonemocněli.

Ve školce je bez Vašich dětí velice smutno. Posílám Vám několik nových informací.

 

Zrušte, prosím, trvalé příkazy na platby MŠ, a to na školné i stravné.

 

Na stravné si hospodáři ŠJ ponechají jednu zálohu. V případě, že by se MŠ otevřela, aby měli peníze na vaření.

Takže, kdo nemá zaplacenou zálohu v částce jednoho měsíce, prosím dopošlete.

Školné Vám bude vyúčtováno do 16.3.2020 a peníze za zůstatek měsíce Vám budou vráceny.

Pokud se MŠ otevře, budete školné platit opět ode dne otevření.

 

Všem rodičům nyní posílají a budou posílat paní učitelky materiály k práci s dětmi.

Pro všechny, mimo předškoláků, je to jen na zabavení dětí a v žádném případě to není povinné.

 

Pro předškoláky.

Prosím, o pochopení rodiče předškoláků. Paní učitelkám jsem dala včera pokyn, aby Vám poslaly výukové listy pro předškoláky.

Jak víte, předškoláci mají ze zákona povinnou předškolní docházku, musí tedy doma pracovat.

V září půjdou do ZŠ a všichni chceme, aby byly na tento důležitý krok svého života připraveni.

Vím, že toho nyní máte hodně. Nechci Vás nadměrně zatěžovat, proto by měly děti vyplnit jeden pracovní list denně.

Prosím, tyto listy dejte do desek a po otevření MŠ nám je přineste, musíme práci Vašich dětí evidovat.

 

Pokyn jsem vydala včera, takže vím, že některé paní učitelky Vám již materiály poslaly. Ty, které tak neučinily pošlou jistě během víkendu.

 

Všem Vám přeji hodně zdraví, dávejte na sebe pozor, buďte opatrní. Těším se, že se co nejdříve ve školce všichni sejdeme.

 

S pozdravem Vladimíra Horová

ředitelka MŠ

27.3.2020

Pokud by někomu z Vás e-maily nechodily, prosím kontaktujte paní ředitelku na adrese: vladimira.horova@msnedvezska.cz


Vážení rodiče,

od úterý 17. března jsou mateřské školy v Praze 10 do odvolání uzavřeny.  Na mimořádném zasedání o tom rozhodla Rada MČ Praha 10, viz odkaz níže: https://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/mc-praha-10-uzavira-skolky?articleid=3140

Škola může  rodičům vystavit „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení“.

Požadavek vystavení ošetřovného zasílejte mailem na vladimira.horova@msnedvezska.cz
s uvedením
jména, rodného čísla dítěte, jméno mateřské školy a třídy, kterou navštěvuje.

Potvrzený formulář Vám bude zaslán zpět na emailovou adresu, ze které jste požadavek poslali.

V době uzavření mateřské školy nás můžete kontaktovat  emailem. Kontakty jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

Zatím ,prosím, nepozastavujte platby na stravné a školné, nemáme žádný pokyn od zřizovatele, podle kterého bychom mohli rozhodnout.

Nadále sledujte naše webové stránky.

Za celý kolektiv školy Vám všem přejeme pevné zdraví a pozdravujte od nás děti.

Vedení MŠ

16.3.2020

————————————————————————————————————————————–

INFORMACE PRO OBČANY O KORONAVIRU

Leták_Coronavirus_vícejazyčný_(1)


 

Informace k opatřením proti nákaze COVID-19

Na základě sledování informací z hygienické stanice hlavního města Prahy jsme učinili tyto opatření:

 • Častější výměna ručníků

 • Zvýšená desinfekce povrchů (kliky, nábytek, hračky apod.)

 • Zvýšený důraz na výuku osobních hygienických návyků

 • Preventivní zrušení potencionálně rizikových akcí

Několikrát denně sledujeme zprávy z MZ ČR a MŠMT ČR a Pražské hygienické stanice.

 

V Praze dne 4.3.2020

Bc. Vladimíra Horová

Ředitelka MŠ


UŽ TO KLOUŽE, UŽ TO SVIŠTÍ!!!

Vážení rodiče, od začátku týdne máme v naší školce skluzavku a děti si ji moc užívají. Děkujeme všem za krásný povánoční dárek .

Děti a pedagogický tým MŠ Nučické

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

KLUB RODIČŮ (bývalé SRPŠ)

Zvolení zástupci do klubu rodičů:

1. třída Kuřátka – paní Kateřina Nyčová

2. třída Koťátka – paní Markéta Sušilová

3. třída Delfíni – paní Zuzana Saksová

4. třída Lvíčata – pan Tomáš Roman

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

ČIPY

Pro další termín prosím kontaktujte naší provozní asistenku .

E-mail: klara.smicrova@msnedvezska.cz

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Upozorňujeme, že cena úplaty za vzdělání (školné) se na školní rok 2019-2020 mění na 1000,-Kč měsíčně.

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Veškeré informace k platbám dostanete 1.školní den od paní učitelek, prosíme abyste při platbě zadávali přiřazený variabilní symbol.

Klub rodičů (bývalé SRPŠ)
1.500,- na rok, na účet: 115-7315470287/0100

Děti, které 2.9.2019 nedosáhly věku tří let, mohou do MŠ nastoupit týden před dovršením tří let na adaptační režim s rodiči.

Pokud máte zájem o přijetí Vašeho dítěte v průběhu školního roku, kontaktujte nás přes e-mail: vladimira.horova@msnedvezska.cz (ředitelka). Prosím uveďte jméno a příjmení dítěte, datum narození, Vaše telefonní číslo.

Dítě musí mít trvalý pobyt na Praze 10.