ADRESA

Nučická 1914/42
Praha 10 Strašnice, 100 00

TELEFON

274 813 295

Základní informace

Vítejte na stránkách mateřské školy Nučická – odloučené pracoviště Mateřské školy Nedvězská.
Motto naší školky je „ Začít spolu a dobře„.

DOKUMENTACE:

Školní řád je k nahlédnutí ve všech třídách i v ředitelně MŠ.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je v plném znění k nahlédnutí ve třídách i ředitelně.
Zkrácenou verzi naleznete pod odkazem níže.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání