ADRESA

Nučická 1914/42
Praha 10 Strašnice, 100 00

TELEFON

274 813 295

Školní jídelna

Pozor změna platby stravného

Stravné se platí na začátku září (po obdržení variabilního symbolu pro Vaše dítě) ihned uhraďte zálohu na září – 946Kč (děti s odkladem školní docházky – 990 Kč) na číslo účtu 115-7655750277/0100, vždy s příslušným variabilním symbolem.

Variabilní symboly dětí obdržíte od paní učitelek 1.školní den. Od dalšího měsíce plaťte zálohu do konce měsíce na další měsíc (př.do konce října na listopad). Nezapomeňte, že v září je nutné provést platbu 2x(za září a říjen).

Koncem školního roku Vám budou vyúčtovány přeplatky stravného.

Přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Viz řád ŠJ, který je vyvěšený v šatnách jednotlivých tříd.

 

Nástěnka školní jídelny je k dispozici vedle ředitelny.

Zodpovědný vedoucí – Vojtěch Červ