ADRESA

Nučická 1914/42
Praha 10 Strašnice, 100 00

TELEFON

274 813 295

Školní jídelna

Platí se formou zálohy. Na začátku září (po obdržení variabilního symbolu pro Vaše dítě) ihned uhraďte zálohu na září – 990Kč (děti s odkladem 1100Kč) na číslo účtu 115-7655750277/0100, vždy s příslušným variabilním symbolem.

Variabilní symboly dětí budou od září vyvěšené v šatnách u jednotlivých tříd. Od dalšího měsíce plaťte zálohu do 15. dne v měsíci na příslušný měsíc.

Každé 3 měsíce Vám budou vyúčtovány přeplatky stravného, které budou zaslány na Váš účet.

Nástěnka školní jídelny je k dispozici vedle ředitelny.

Zodpovědný vedoucí – Gabriela Chmelová