ADRESA

Nučická 1914/42
Praha 10 Strašnice, 100 00

TELEFON

274 813 295

Náš tým

Mateřská škola Nučická je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Nedvězské.

Ředitelkou škol je Bc.Vladimíra Horová, zástupkyní pro Mateřskou školu Nučická je Marcela Chudárková DiS.

 

Učitelský kolektiv:

1.třída   Bc.Naděžda Melichová
  Šárka Severová
   
2.třída Ladislava Dvořáková
  Věra Součková
   
3.třída Bc. Eva Pechová
  Kateřina Blažková
   
4.třída Denisa Kůstková DiS.
  Marcela Chudárková DiS.

 

Provoz:

Školnice Jana Horová
Úklid Michaela Ščasná
Hospodářka Gabriela Chmelová
Kuchyň Helena Zachariášová
  Jana Stránská

                                Pavlína Adamičková