ADRESA

Nučická 1914/42
Praha 10 Strašnice, 100 00

TELEFON

274 813 295

Akce školky

LISTOPAD:
5.11. Fotograf v MŠ – portréty ( do rámečku + obraz plátno)
9.11. Interaktivní program – Bubeník v MŠ
21.11. Divadélko – Pohádka dopravní
23.11.Spaní v MŠ 4.TŘÍDA- Pohádková noc

ŘÍJEN:
1.10. Canisterapie
15.10.-19.10. Týden dopravní výchovy
15.10. Program s PČR
26.10. Divadélko : O Sněhurce

ZÁŘÍ:
5.9. Schůze SRPŠ
17.9. Divadélko: O hodném Jankovi a líném Vaškovi
27.9. Akce s rodiči: Sázení stromu svobody